Czytelnia Sztuki

Adam Sobota. Studio Prób Fotograficznych i Filmowych ZOOM

Adam Sobota
Studio Prób Fotograficznych i Filmowych ZOOM

ISBN: 978-83-89856-74-6
Wydawca / Publisher: Muzeum w Gliwicach
Seria / Series: Czytelnia Sztuki
Nakład / Edition: 150 egz. / copies
70 stron / pages

Cena: 30 zł + przesyłka: 11 zł (Poland)

ZOOM było nazwą grupy twórczej, która funkcjonowała w latach 1972–1979, jakkolwiek na ten okres składały się dwa etapy, kiedy zmieniał się skład grupy i formy działania. Poszczególni jej członkowie mieli już wcześniej własne osiągnięcia w dziedzinie fotografii i filmu. Zdecydowali się na współdziałanie, gdyż pragnęli nadać swoim poszukiwaniom większy rozmach i łączyć je w całości obejmujące różne elementy i środki wyrazu. Dzięki temu ZOOM szybko stał się znany z realizacji artystycznych o specyficznych walorach, które Sławomir Magala scharakteryzował następująco:

a. Aranżacje przestrzenne, kpiny z geometrii i z „neutralności” sali wystawowej, w której na ogół prezentuje się takie fotogramy;
b. Podważanie poczucia realistycznie interpretowanej jednoznaczności społecznego doświadczenia i społecznych ocen;
c. Nacisk na wydarzenie, nie na dzieło (mimo bardzo starannego poziomu wykorzystywanych prac)[1].

Takie progresywne, eksperymentalne nastawienie do praktyki artystycznej było charakterystyczną cechą działalności wielu młodych twórców, którzy objawili się w polskiej sztuce lat siedemdziesiątych. Wykorzystywali najczęściej tzw. nowe media (fotografia, film, wideo), formy interdyscyplinarne i bezpośrednie działania w przestrzeni publicznej. Większość tych działań przeprowadzano w ramach imprez tzw. „kultury studenckiej”, jako że ich autorzy albo byli studentami, albo byli tuż po studiach, a działali najczęściej w klubach i na imprezach studenckich. Specyfika środowiska studenckiego dawała najwięcej okazji do spontanicznej aktywności w dziedzinie kultury, gdyż ta sfera była najmniej obciążona restrykcjami narzucanymi przez totalitarny system PRL-u. | Adam Sobota


[1] S. Magala: Katalogu nie będzie, tekst w publikacji towarzyszącej wystawie i akcji „ZOOM Studio Prób Fotograficznych i Filmowych. Akcja Zamknięcie”, BWA Toruń, luty–marzec 1979. Magala rozbudował ten tekst, zamieszczając go w swojej książce Fotografia w kulturze współczesnej, COMUK, Warszawa, 1982, s. 19–32.

Comments are closed.


Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeCheck Our Feed