Czytelnia Sztuki

Pakt dla Kultury w Gliwicach

Szanowni Państwo,

25 lutego 2011 r. przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń twórczych skierowali do Premiera Rzeczpospolitej Polskiej Donalda Tuska „Apel Obywateli Kultury” o jak najszybszą zmianę zasad finansowania i edukacji kulturalnej w Polsce. Apel był jedną z wielu inicjatyw podjętych po burzliwych obradach Kongresu Kultury Polskiej, który odbył się w Krakowie w roku 2009.

W grudniu 2010 r. Społeczny Ruch Obywateli Kultury sformułował dokument pod nazwą „Pakt dla Kultury”. Pakt jest inicjatywą społeczną, zbiorem najważniejszych postulatów oraz trosk wyrażanych w czasie konsultacji prowadzonych w Polsce w środowiskach związanych z szeroko pojmowaną kulturą. Dotychczas dokument sygnowało wielu obywateli: twórców, społeczników i przedstawicieli władz w tym prezydentów miast takich jak Wrocław, Gdynia, Gdańsk, Łódź, Białystok.

Konsultacje społeczne i zbieranie podpisów pod Paktem trwają nadal.

Zapraszamy

przedstawicieli gliwickich władz samorządowych, środowisk twórczych, organizacji pozarządowych, mediów, jednym słowem wszystkich, którym bliskie są sprawy kultury w Gliwicach i w Polsce, do udziału w dyskusji i aktywnego wsparcia „Paktu dla Kultury”.

Chcemy – również w naszym mieście – podjąć otwartą rozmowę o sprawach dla kultury ważnych po to, by przywrócić należne jej miejsce w przestrzeni i dyskursie publicznym.

Panel dyskusyjny oraz konsultacje w sprawie „Paktu dla Kultury” odbędą się 5 maja 2011 r. o godz. 15.30. w Czytelni Sztuki ul. Dolnych Wałów 8a.

Prowadząca panel: Justyna Łuksza (Uniwersytet Śląski).

Osoby zaproszone przez organizatorów do udziału w panelu dyskusyjnym: Renata Caban (samorządowiec), Robert Chudoba (organizacja kościelna), Grażyna Grzesik (społecznik – III sektor), Małgorzata Tkacz-Janik – inicjatorka spotkania (radna sejmiku województwa śląskiego), Dariusz Jezierski – inicjator spotkania (dziennikarz), Mariusz Kozubek (artysta teatralny), Grzegorz Krawczyk – gospodarz spotkania (menadżer instytucji kultury), Magdalena Żmudzińska-Nowak (szkolnictwo wyższe).

Podpisanie gliwickiego „Paktu dla Kultury” nastąpi 12 maja 2011 r.

Zapraszamy

Gliwiccy Obywatele i Obywatelki Kultury

Comments are closed.


Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeCheck Our Feed