Czytelnia Sztuki

Architektura w opozycji

2013, 136 stron
42 ilustracje
Wydawca: Muzeum w Gliwiach
seria: Czytelnia Sztuki
Wymiar: 22,6 x 19,7 cm
ISBN 978-83-89856-60-9
Cena: 79,00 zł (przesyłka: 4,55 zł)

PAYPAL


Architektura jest zawsze marzeniem i funkcją, wyrazem utopii i narzędziem wygody.
Roland Barthes, The Eiffel Tower and Other Mythologies

Zestaw tekstów opublikowanych w niniejszej książce towarzyszy wystawie ośmiu polskich artystów działających na styku architektury, rzeźby i instalacji. Nicolas Grospierre, Jarosław Kozakiewicz, Robert Kuśmirowski, Kobas Laksa, Monika Sosnowska, Filip Springer i Aleksandra Wasilkowska odwołują się wprost do zagadnień związanych z architekturą bądź docierają do niej okrężną drogą. Co ciekawe, prace żadnego z zaproszonych artystów nie mieszczą się w obrębie architektury rozumianej tradycyjnie. Niektórzy z nich świadomie łamią zasady, na których opiera się architektura, albo tak manipulują formą, że granice gatunków artystycznych ulegają zatarciu. Nie sposób jednoznacznie określić, czy ich projekty to instalacje architektoniczne, monumentalne rzeźby czy obiekty architektoniczne o rzeźbiarskim charakterze. O ile Kozakiewicz, Kuśmirowski, Sosnowska i Wasilkowska projektują najczęściej obiekty funkcjonujące w przestrzeni, o tyle Grospierre, Laksa i Springer wybierają fotografię, fotomontaż czy obiekty fotograficzne z architekturą w tle.

Obok prac siedmiu artystów współczesnych prezentujemy wybraną dokumentację projektów Oskara Hansena, których nieortodoksyjny charakter wybiega daleko poza swoją epokę. Dzięki temu realizacje Hansena wydają się w swoich założeniach bardzo współczesne; cechuje je lekkość i fantazja właściwa eksperymentalnym pomysłom pozostałych artystów.

Zadaniem artykułów zamieszonych w książce jest nie tylko rozwinięcie tematów poruszonych na wystawie i nakreślenie niezbędnego tła historyczno-artystycznego, ale także stworzenie pewnego rodzaju komentarza do intrygującego zjawiska w polskiej sztuce, które nie doczekało się jak dotąd osobnego opracowania. Ani książka, ani wystawa nie wyczerpują jednak tematu z pewnością zasługującego na uwagę.

Książka powstawała równolegle do pracy nad wystawą. Jest świadomym i starannie zaplanowanym rozwinięciem tego, co będziemy mogli zobaczyć w Czytelni Sztuki. Dzięki współpracy znakomitych krytyków i historyków sztuki publikacja zawiera dziewięć artykułów, które traktują o sztuce zaproszonych do Czytelni artystów w szerszym kontekście zjawisk kulturowych w Polsce i na świecie. Są to teksty kompetentne i przenikliwe, napisane lekko, chodź bardzo różne pod względem stylowym. Zależało mi w szczególności na tym, żeby razem tworzyły przekonujący wielogłos. Książka tłumaczy wystawę, będąc do niej aktualnym przypisem, jednak można traktować ją też jako zupełnie niezależną lekturę.”

Ola Wojtkiewicz

Architektura w opozycji / Architecture in Opposition

Redakcja: Ola Wojtkiewicz

Autorzy: Patrycja Cembrzyńska, Andrzej Szczerski, Adam Mazur, Stanisław Ruksza, Sebastian Cichocki, Filip Springer, Aleksandra Wasilkowska, Ola Wojtkiewicz

Projekt graficzny: Marcin Gołaszewski
Korekta: Anna Szczepańska-Krasoń, Janusz Krasoń, Paul Grant
Tłumaczenie: Soren Gauger
Korekta tłumaczenia: Paul Grant i Ola Wojtkiewicz

2013, 136 stron
42 ilustracje
Wydawca: Muzeum w Gliwiach
seria: Czytelnia Sztuki
Wymiar: 22,6 x 19,7 cm
ISBN 978-83-89856-60-9
Cena: 79,00 zł (przesyłka: 4,55 zł)

PAYPAL


Comments are closed.


Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeCheck Our Feed