Czytelnia Sztuki

o czytelni sztuki

Nadmiar jest naszym przeznaczeniem. Obserwując rytm życia w „płynnej nowoczesności”, jak nasze czasy określił najwybitniejszy polski socjolog Zygmunt Bauman, pękają oczy od nadmiaru informacji, obrazów, rzeczy.

Współczesność nie znosi wątpliwości. Czytelnia Sztuki chce być miejscem (locus) wątpliwości, przestrzenią dyskusji faktów poszczególnych, estetycznego i intelektualnego eksperymentu, obszarem manifestacji zagadnień filozoficznych, artystycznych, literackich. Marzymy o wolności od nadmiaru. Stąd proponujemy odbiorcom kultury trudne zadanie: namysł i wybór – albo bierny dryf w rzeczywistości społecznego i kulturowego chaosu, albo poważna refleksja nad zjawiskami, które ten dryf powodują.

Interesują nas „ogniska oporu”, dlatego do Czytelni Sztuki będziemy zapraszać twórców ważnych dla współczesnej kultury tak polskiej jak i światowej. Będziemy prezentować prace, idee, książki, które stają w poprzek bieżącemu stanowi entropii kulturowej lub ten stan diagnozują. Interesuje nas możliwość zadawania trudnych pytań w bezrefleksyjnym klimacie epoki. Poszukujemy – nie znamy odpowiedzi.

Czytelnia Sztuki chce być miejscem kulturotwórczym pozbawionym jakichkolwiek ideologicznych deklaracji. Takich mamy w Polsce w nadmiarze. Czytelnia Sztuki będzie miejscem otwartym (agorą), co oznacza tylko jedno: dopuszczamy do głosu stanowiska wzajemnie się wykluczające. Proponujemy dyskurs i wielogłos, z których być może wybrzmi język porozumienia z tym, co nas otacza.

Gliwice mają dobre tradycje wzniecania „ognisk oporu”. Wystarczy przypomnieć eksperymentatorów fotografii, dokonania ruchu studenckiego na przełomie lat 70/80, zjawiskową scenę muzyki punkowej z początku lat 80, nie wspominając o „wielkim krytyku” wieku XX, Tadeuszu Różewiczu, który w Gliwicach napisał swoje najwybitniejsze dzieła poetyckie i dramaturgiczne.
Ten potencjał „kontekstu krytycznego” stanowi naturalny klimat, w jakim działać będzie Czytelnia Sztuki.

Muzeum w Gliwicach świadomie rozszerza zakres swojej działalności o miejsce skierowane ku nowoczesności, nie stroniące od tematów kontrowersyjnych, budzących wątpliwości, niepokój i intelektualny ferment. Historyczny kontekst naszego miasta stanowi dla dyskusji o kulturze motywację do działań skierowanych w przyszłość, antycypujących niepokój, jaki niesie z sobą zawsze nieodgadnione jutro.

Chcemy współpracować z innymi miejscami artystycznego fermentu w Polsce, promować ważne zjawiska kulturowe, tworzyć centrum z prowincji.

Gościem inauguracyjnego spotkania w Czytelni Sztuki będzie Zbigniew Libera, światowej sławy polski artysta, jeden z najbardziej niepokornych przedstawicieli „sztuki krytycznej”, bez której prawdopodobnie galeria wciąż kojarzona byłaby z miejscem estetycznej drzemki, ewentualnie relaksu po godzinach pracy.

Oddając do dyspozycji gliwiczan Czytelnię Sztuki liczymy tylko na dwie rekcje: akceptację lub odrzucenie.

Stany pośrednie nas nie interesują.

Grzegorz Krawczyk
Krzysztof Siwczyk


Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeCheck Our Feed