Czytelnia Sztuki

Dofinansowanie zakupu fotografii – strategiczna rozbudowa kolekcji Fotografii Artystycznej Muzeum w Gliwicach

POBIERZ PUBLIKACJĘ ONLINE

Projekt to kolejny etap rozbudowy kolekcji, po dotacji którą, Czytelnia Sztuki, Muzeum w Gliwicach otrzymała w 2019 roku. Naszą ambicją jest, by różne tendencje składające się na proces ewolucji fotografii XX i XXI z terenów Europy Środkowo-Wschodniej, były reprezentowane za pomocą najbardziej wybitnych obiektów. Jako strategię rozwoju kolekcji pragniemy rozwinąć prezencję artystów związanych z tendencjami neoawangardowymi, artystów i artystek zajmujących się fotoreportażem, ze szczególnym uwzględnieniem fotografii humanistycznej, chcemy także poszerzyć zbiór historycznej fotografii podejmującej temat przemysłu. Zależy nam także na uwzględnianiu prac fotografek, które pomimo artystycznych dokonań nie znalazły jeszcze miejsca w kanonie. Program merytoryczny, na podstawie którego budowana jest kolekcja fotografii artystycznej w Muzeum w Gliwicach, odnosi się do dziedzictwa Gliwickiego Towarzystwa Fotograficznego (GTF). Dział Fotografii Artystycznej (DFA) Muzeum w Gliwicach został wyodrębniony z Działu Sztuki i Rzemiosła Artystycznego w 2010 roku. Za strategiczne uznaliśmy sprofilowanie zbiorów w zakresie medium, którego rozwój na gruncie sztuki ma w Gliwicach kilkudziesięcioletnią tradycję. Trzon stanowią prace twórców związanych z GTF-em, działającym z przerwami w latach 1951–2000 – tj. fotografie artystyczne, pierwotnie w strukturach Działu Sztuki, kolekcjonowane od roku 1992.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach programu: “Narodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej”.

W ramach  edycji projektu w 2022 roku zakupiono 49 dzieł czterech artystów i jednej artystki: Bronisława Schlabsa, Jerzego Lewczyńskiego, Bogdana Dziworskiego, Henryka Hermanowicza i Krystyny Gorazdowskiej. Dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 70 000 zł. Całkowita wartość: 88 960,06 zł.

Comments are closed.


Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeCheck Our Feed