Czytelnia Sztuki

Album „Niepokoje Wilhelma von Blandowskiego”

Niepokoje Wilhelma von Blandowskiego Tekst: Wojciech Nowicki
Wydawca: Muzeum w Gliwicach
Seria: Czytelnia Sztuki
Wymiar: 32×25 cm
128 stron

ISBN 978-83-89856-57-9
Cena: 63,00 zł + 6,70 zł (koszty przesyłki)
Nakład wyczerpany

Album otrzymał wyróżnienie honorowe w 54. konkursie na Najpiękniejszą Książkę Roku 2013, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek.

Album „Niepokoje Wilhelma von Blandowskiego” z esejem Wojciecha Nowickiego prezentuje ponad 50 zdjęć dziewiętnastowiecznego fotografa z Gliwic. Wilhelm Blandowski (1822-1878), po ciekawym, pełnym życiu osiadł w swoim rodzinnym mieście, gdzie w 1862 roku założył atelier; działało ono do 1868 roku. W Muzeum w Gliwicach zachowały się dwa albumy, zawierające trzyletnią produkcję Blandowskiego, w sumie 1313 zdjęć. Blandowski, co typowe dla zakładów fotograficznych tego okresu, tworzył głównie portrety – ze względu na rodzaj klienteli, w jego wypadku niezbyt zamożnej, przeważnie w formacie carte de visite; trochę zdjęć typów ludowych (przeważnie charakterystycznych przedstawicieli swoich zawodów), zapewne przeznaczone na sprzedaż; zachowało się też trochę wspaniałych pejzaży, świadczących o wielkim talencie fotografa, zdjęcia krów rasy holenderskiej z Szałszy, wykonane na zamówienie właściciela stada, a także niepokojące ujęcia o charakterze reportażowym i zdjęcia atelier fotografa. W publikacji znajdują się fotografie, tworzące przekrój tej fascynującej, jedynej w swoim rodzaju twórczości. Album towarzyszy wystawie „Wilhelm von Blandowski, 1822–1878. Niespokojne odbicie” której kuratorem jest Wojciech Nowicki.

Dofinansowano
ze środków Ministra Kultury
i
Dziedzictwa Narodowego


Niepokoje Wilhelma von Blandowskiego Tekst: Wojciech Nowicki
Wydawca: Muzeum w Gliwicach
Seria: Czytelnia Sztuki
Wymiar: 32×25 cm
128 stron

ISBN 978-83-89856-57-9
Cena: 63,00 zł + 6,70 zł (koszty przesyłki)
Nakład wyczerpany

Comments are closed.


Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeCheck Our Feed