Czytelnia Sztuki

Pamięć obrazu | Memory of the Image

Miło nam poinformować że książka “Jerzy Lewczyński. Pamięć obrazu” znalazła się na liście The Best Books of 2012 magazynu Photo-eye !

A book “Jerzy Lewczyński. Memory of the Image” was selected as one of The Best Books of 2012 on Photo-eye !


Czytelnia Sztuki z ogromną przyjemnością prezentuje swoje najnowsze wydawnictwo.
Czytelnia Sztuki is proud to present its latest publication.

Najnowsza publikacja poświęcona Jerzemu Lewczyńskiemu – gliwiczaninowi, jednemu z najlepszych fotografów i wybitnemu teoretykowi fotografii. W książce Jerzy Lewczyński. Pamięć obrazu znajdziemy prace pochodzące niemal wyłącznie z kolekcji Muzeum w Gliwicach. Wojciech Nowicki, autor książki a zarazem kurator wystawy, nadał jej postać eseju. Podczas rozmów z Jerzym Lewczyńskim próbowałem wyłowić człowieka z morza fotografii i ciągle łapałem się na tym, że nie bardzo umiem. Człowiek, kiedy miał mówić o sobie, opowiadał o zdjęciach. Tłumaczył wszystko kolejnymi aparatami, przyjaźniami (artystycznymi), wystawami… Ale kiedy szukałem w Lewczyńskim tylko fotografa, to wszystkimi porami wciskał się człowiek. Taki, które swoje życie zamienił na fotografię i stał się wcieleniem medium: pół człowiekiem, pół fotograficzną maszyną – mówi Nowicki. Prezentacja książki miała miejsce podczas wernisażu wystawy Jerzy Lewczyński. Pamięć obrazu, zorganizowanej w ramach 10. edycji „Miesiąca Fotografii w Krakowie” – 20 maja 2012 r.

The latest publication devoted to Jerzy Lewczyński – a citizen of Gliwice, one of the best photographers and a distinguished photography theoretician. In the book Jerzy Lewczyński. Memory of the Image we will find works coming almost exclusively from the collections of the Museum in Gliwice. Wojciech Nowicki, the author of the book and the exhibition curator at the same time, gave it a form of an essay. ‘During my conversations with Jerzy Lewczyński I was trying to pick out a man from the multitude of photographs and I kept realizing I was not able to do it. The man, when he was supposed to talk about himself, kept talking about his photographs. He explained everything with his subsequent cameras, friendships (artistic ones), exhibitions… But when I was searching only for a photographer in Lewczyński, there was a man imposing in every single moment. The man who has changed his life into a photograph and has become an embodiment of the medium: half-man, half-photographic-machine,’ says Nowicki. The book was presented during the opening of the exhibition Jerzy Lewczyński. Memory of the Image, organized as part of the 10th edition of the “Month of Photography in Krakow” – on 20 May 2012. Text in Polish and English.

Jerzy Lewczyński. Pamięć obrazu | Memory of the Image

Autor | Author: Wojciech Nowicki
Wydanie dwujęzyczne: polsko – angielskie | Bilingual publication: polish – english
Seria | Series: Czytelnia Sztuki
Wydawca | Publisher: Muzeum w Gliwicach
ISBN 978-83-89856-39-5
280 stron | 280 pages
format 215×270 mm

UWAGA! Do książki dodajemy płytę z filmem “Świat z widzenia. O fotografiach Jerzego Lewczyńskiego” gratis ! / If you buy a book, you will get a free copy of the movie “The world by sight. The photographs of Jerzy Lewczyński.”

Zamówienia prosimy kierować na adres redakcja@muzeum.gliwice.pl
Książką jest również dostępna na ALLEGRO

WYSYŁKA W POLSCE
cena: 110 pln + 11 pln (przesyłka)

(THIS IS ONLY FOR POLISH SHIPMENT!)
WORLWIDE POSTAGE
price: 49 euro (book + shipment)


Comments are closed.


Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeCheck Our Feed